Fordomsfri idræt og socialt ansvar  
  
Om organisationen
OM ORGANISATIONEN  
 • Hovedbestyrelsen  
 • Mål og visioner  
 • Vedtægter  
 • Klubhuse  
 • Veteraner  
 • NYHEDER  
  SAMARBEJDER  
  LINKS  
  KONTAKT  
     
  Hovedbestyrelsen
     
 • Skal arbejde for at sikre idrættens Uafhængighed og skal som hovedorganisation for afdelingerne varetage afdelingernes overordnede interesser i forhold til offentlige myndigheder.

 • IHF skal via sin organisationsstruktur løbende være i stand til at opfange udviklingstendenser i samfundet og varetage afdelingernes interesser på såvel internationalt, nationalt, regionalt som lokalt plan.

 •    Ide og værdigrundlag
     
  Medlemmer
     
  Formand:
  Lars Gormsen
  T: 2113 9989
  M: larsgo@htk.dk
  Kasserer:
  Michael Graff
  T: 2840 1985
  M: michael@...
  Sekretær:
  Niels Tvis Knudsen
  T: 8942 3652
  M: ntk@geo.aau.dk
  Svømning:
  Flemming L. Nielsen
  T: 2721 6037
  M: info@ihf-swim.dk
  Bordtennis:
  Niels Ove Nielsen
  T: 8624 2712
  M: non1lina@yahoo.dk
  Fodbold:
  Jesper Christensen
  T: 2273 6472
  M: jmcpost@gmail.com
  Århus Posten:
  Per Nørgaard
  T: 2230 4038
  M: pernoergaard@...
  Gymnastik:
  Inger Bering
  T: 8675 0061
  M: ibering@stofanet.dk
  Dart:
  Michael Eriksen
  T: 8627 1890
  M: michael@elver...
  Menigt medlem:


  M:
  Menigt medlem:
  David Nørgaard-Zachariassen
  T: 2094 0989
  M: davitski@gmail.com
     

  Idé - og værdigrundlag
     
     
  IHF sætter idrættens egenværdi og det enkelte individ i centrum og bygger sit idegrundlag på tre hovedhjørnestene:

  Idræt for alle - uanset alder, køn, sociale forudsætninger. For IHF er idræt både leg, fysisk aktivitet, oplevelse, udfordring, konkurrence og socialt fællesskab, og IHF er således både en organisation for de mange bredde- og motionsudøvere og eliteudøverne, der ønsker at afprøve grænser såvel fysisk som psykisk.

  Den frivillige basis: IHF tager sit udgangspunkt i de forskellige afdelinger og arbejder for, at det danske idrætsliv fortsat skal hvile på frivillighed, demokrati og en kultur, hvor deltagerne gives indflydelse og ansvar.

  Uafhængighed: IHF arbejder for at bevare idrættens uafhængighed, men erkender idrættens store samfundsmæssige betydning og indgår derfor i samarbejde med lokalområdet om løsning af samfundsmæssige opgaver, f.eks. ved at fremme mulighederne for at dyrke idræt for dårligt stillede grupper af befolkningen.

 • Flygtninge og indvandrere får et kvalitativt tilbud om at dyrke idræt, får indblik og indsigt i dansk idrætskultur, og at idrætten aktivt bliver anvendt som et integrationsmiddel.

 • Indvandrere får mulighed for at dyrke idræt på lige fod med danskere, og at racistiske og indvandrerfjendtlige tendenser inden for idrætten bekæmpes.

 • Arbejdsledige, bistandsmodtagere og førtidspensionister får et kvalitativt tilbud om at dyrke idræt - i videst muligt omfang gennem integration i idrætsforeningerne.

 • Der opnås større rummelighed i idrætsforeningerne for socialt belastede børn og unge.

 • Der skabes kvalitative idrætstilbud til alle borgere i vores Idrætsforening IHF.


 • Lokalområdet Århus Vest

 • IHF skal værne om den danske foreningsmodel og sikre, at de frivillige ledere og instruktører får ordentlige vilkår at virke under, således at de forskellige afdelinger stadig er det naturlige samlingssted den lokale befolkning.

 • Gå til toppen af siden >>   
   IHF støttes af
  Copyright 2015 - Rønnow Grafisk