Mindeord – Lars Gormsen

Lars flyttede fra Fløng på Sjælland til Aarhus for at læse statskundskab ved Aarhus Universitet i efteråret 1983.

Lars’ store fodboldinteresse førte samme efterår til indmeldelse i IHF (Idrætsforeningen Hasle-Fuglebakken), hvor han videreførte karrieren, både som spiller samt som træner i ungdomsafdelingen. Med Lars’ sportslige kompetencer og sociale sindelag passede han perfekt ind i det unikke klubmiljø, der kendetegnede IHF på daværende tidspunkt. Han havde stor sportslig succes med de elite-ungdomshold, han trænede, og var medvirkende til at skabe medlemstilgang og generel trivsel i klubben.

Også seniorafdelingen fik stor glæde af Lars’ ledervirke – både som seniorformand og træner for klubbens øverste konkurrencehold. I 1991 havde Lars en overgang ansvaret for klubbens førstehold i Jyllandsserien.

Lars blev også involveret i administrativt lederarbejde i fodboldafdelingen. I bestyrelsen beklædte Lars med årene alle poster og var i en lang årrække klubbens hovedfigur i egenskab af fodboldformand. Lars’ engagement gjaldt hele afdelingen, og hans massive tilstedeværelse omkring det daglige klubarbejde gjorde, at han lærte stort set hvert eneste medlem at kende. Og alle vidste, hvem Lars Gormsen var.

Lars havde også en slags motto for klubarbejdet: ”Konkurrenceidræt med et menneskeligt ansigt”. Vi skulle arbejde målrettet med de sportslige ambitioner, men samtidig sikre gode vilkår for bredden i klubben. Sammen med andre engagerede ledere var han med til at udvikle det internationale ungdomsstævne IHF Cup til at blive det største af sin slags i Østjylland. Lars var primus motor i stævneudvalget og kunne med stolthed i 1990 modtage Stiftstidendes Arrangementsfad for bedste idrætsarrangement.

Mange husker Lars for hans gode humør og charmerende væsen, men også hans indre styrke, ukuelige vilje samt visioner på klubfællesskabets vegne. Han havde også sans for værdien af det PR-mæssige i forhold til at promovere klubbens aktiviteter. Talrige pressemeddelelser, kampreferater i lokalaviserne og optrædener i lokalradio og på lokal TV er det blevet til, bl.a. i forbindelse med den årlige DBU Fodboldskole, som han også var leder af.

Lars var også kendt og respekteret uden for klubben. Lars var en handlingens mand, og nogle gange var der ikke langt fra idé til handling, hvilket kunne afføde nogle morsomme situationer. Men han gik altid forrest og sparede ikke sig selv, når et projekt skulle realiseres; blandt andet var Lars en af idemændene bag fusionen mellem IHF fodboldafdeling og KFUM. Fusionen har efterfølgende vist sig at være en stor succes. 

På denne måde har Lars været guld værd for klubben og er da også blevet tildelt flere af klubbens lederpokaler. Herudover har han, som den blot fjerde fodboldleder i historien, modtaget DBU Jyllands Hæderstegn samt et æresmedlemsskab af IHF, som han tjente med så stor passion gennem årtier.

Det er ikke helt ved siden af at hævde, at Lars Gormsen nok er den leder, der samlet set har haft den største andel i og betydning for den gamle storklubs genrejsning.

Efter perioden i fodboldafdelingen gav Lars ikke helt slip på IHF og blev i 1996 valgt til hovedformand for IHF, hvor de næste opgaver skulle løses. Det betød flere spændende projekter under Urban, hvor klubhuset på Jernaldervej var omdrejningspunktet for disse. Lars valgte i 2018 at trække sig som formand for IHF’s hovedafdeling, da han havde nået et af sine mål som hovedformand, nemlig at hovedafdelingen skulle være gældfri – og samtidig var han flyttet tilbage til Sjælland på grund af sin ansættelse ved Høje-Taastrup Kommune.  Selvom Lars havde bopæl og arbejde på Sjælland, fortsatte han med hvert år i februar at lægge vejen forbi klubhuset på Jernaldervej, hvor op mod 100 fodboldveteraner og gamle klubkammerater mødes til ”Gule ærter” og festligt samvær.

Æret være hans minde.

IHF Hovedbestyrelsen