Værdigrundlag, Idéer & Visioner

Idé- og Værdigrundlag

IHF sætter idrættens egenværdi og det enkelte individ i centrum og bygger sit idegrundlag på tre hovedhjørnestene:

Idræt for alle – uanset alder, køn, sociale forudsætninger. For IHF er idræt både leg, fysisk aktivitet, oplevelse, udfordring, konkurrence og socialt fællesskab, og IHF er således både en organisation for de mange bredde- og motionsudøvere og eliteudøverne, der ønsker at afprøve grænser såvel fysisk som psykisk.

Den frivillige basis: IHF tager sit udgangspunkt i de forskellige afdelinger og arbejder for, at det danske idrætsliv fortsat skal hvile på frivillighed, demokrati og en kultur, hvor deltagerne gives indflydelse og ansvar.

Uafhængighed: IHF arbejder for at bevare idrættens uafhængighed, men erkender idrættens store samfundsmæssige betydning og indgår derfor i samarbejde med lokalområdet om løsning af samfundsmæssige opgaver, f.eks. ved at fremme mulighederne for at dyrke idræt for dårligt stillede grupper af befolkningen.

  • Flygtninge og indvandrere får et kvalitativt tilbud om at dyrke idræt, får indblik og indsigt i dansk idrætskultur, og at idrætten aktivt bliver anvendt som et integrationsmiddel.
  • Indvandrere får mulighed for at dyrke idræt på lige fod med danskere, og at racistiske og indvandrerfjendtlige tendenser inden for idrætten bekæmpes.
  • Arbejdsledige, bistandsmodtagere og førtidspensionister får et kvalitativt tilbud om at dyrke idræt – i videst muligt omfang gennem integration i idrætsforeningerne.
  • Der opnås større rummelighed i idrætsforeningerne for socialt belastede børn og unge.
  • Der skabes kvalitative idrætstilbud til alle borgere i vores Idrætsforening IHF.

Lokalområdet Aarhus Vest

  • IHF skal værne om den danske foreningsmodel og sikre, at de frivillige ledere og instruktører får ordentlige vilkår at virke under, således at de forskellige afdelinger stadig er det naturlige samlingssted den lokale befolkning.