Formål

– IHF skal arbejde for at sikre idrættens Uafhængighed og skal som hovedorganisation for afdelingerne varetage afdelingernes overordnede interesser i forhold til offentlige myndigheder.

– IHF skal via sin organisationsstruktur løbende være i stand til at opfange
udviklingstendenser i samfundet og varetage afdelingernes interesser på såvel
internationalt, nationalt, regionalt som lokalt plan.